Świat nieograniczonych możliwości

Jesteś tutaj > Strona główna > REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego


   Sklep internetowy działający pod adresem cigarsworld.pl  prowadzący jest przez firmę F.H.U. IGUANA S.C., ul. OKRZEI 12, 05-260 MARKI, NIP 125-138-09-28


§ 1 Informacje ogólne
1.Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
   Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu w sklepie internetowym :

www.cigarsworld.pl, posiadająca konto klienta;
   Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową;
   Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem
www.cigarsworld.pl ;
Konto Klienta- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat z tytuły zamówień.
2.Oferta towarów zawartych na stronie internetowej Sklepu obowiązuje na terenie Polski i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a należy ją traktować jako zaproszenie do składania zamówień.
3.Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
4.Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
5.Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
6.Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

7. Oferty specjalne w Sklepie nie są promocjami.


§ 2 Zamówienia
1.Zamówienia przyjmowane są:  poprzez zamówienie towarów w Sklepie,
 - telefonicznie pod nr telefonów: 668307306, za pomocą poczty e-mail:
office@cigarsworld.pl
2.Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem.
 3.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

4.Każde zamówienie złożone w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia.
5.Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
6.Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub wystawiana jest faktura VAT.  Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki i są wysyłana wraz z przesyłką.
7.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury VAT.
8.Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu : 668307306. Klient nie może wycofać zamówienia, które już zostało wysłane.
9.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bądź też wycofania towaru z oferty. W przypadku braku towaru lub zmiany ceny, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail i może zrezygnować z zamówienia.
10.Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru. Rodzaje płatności określone są na karcie zamówienia.
11.Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta. Okres gwarancji zależy od producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
13.Zamówienia na wyroby tytoniowe z zagranicy nie będą realizowane poza granicami Polski.


§3 Realizacja zamówienia
1.Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności oraz stanu magazynowego towaru. Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru, Klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub na adres e-mail. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
2.Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów i jest określony dla każdego towaru indywidualnie.
3.Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę od Klienta potwierdzenia zamówienia wraz ze wszystkimi opłatami.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży towaru, jeśli z przyczyn od niego niezależnych stanie się on niedostępny w magazynach sprzedającego np. z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu.
5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
6.Sprzedawca realizuje przesyłki wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7.Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawa na terytorium Polski:
-płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
-przelew elektroniczny lub bankowy; przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub banku.


§4 Zwroty towarów- prawo odstąpienia od Umowy
1.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 ( dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. Dopuszczalne jest jedynie otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.
2.Zwracany towar odsyła Klient na swój koszt na adres Sprzedawcy:  razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT lub paragonem i dopiskiem „zwrot sklep internetowy”. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą przez Klienta wartość. Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych dokona sprawdzenia towaru. Oryginał i kopia faktury korygującej lub kopia paragonu z naniesioną korektą zostają wysłane do Klienta pocztą. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej wartości cenie towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku faktury VAT przelew ten następuje po otrzymaniu od Klienta odesłanej podpisanej kopii faktury korygującej.
3.Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 
4.Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.


§5 Reklamacje
1.Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić stan przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie.
2.Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient traci uprawnienia określone w powołanej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.
3.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, uszkodzenia powstałe podczas dostawy lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu, powinien odesłać go na własny koszt przesyłką pocztową pod adres:F.H.U. IGUANA S.C., ul. OKRZEI 12, 05-260 MARKI, NIP 125-138-09-28  z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon oraz opis reklamowanej cechy produktu. Ponadto należy o fakcie zgłoszenia reklamacji powiadomić Sprzedawcę telefonicznie na numer 668307306  lub drogą elektroniczną pod adres:

office@cigarsworld.pl .Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej  w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta. Przesyłki  za pobraniem nie będą odbierane.
4.Kolejność działania Sprzedawcy przy postępowaniu reklamacyjnym jest następująca: naprawiony towar, nowy pełnowartościowy towar, zwrot gotówki. Jeśli wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary.
5.Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji na zasadach ogólnych.
6.Każdy reklamowany towar zostaje sprawdzony, a w przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej.
7.Części uszkodzone na wskutek niewłaściwego montażu nie podlegają reklamacji.
8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówieniami, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą a wynikać z innych ustawień  (parametrów) monitora Klienta.


§6 Ochrona prywatności i inne prawa
1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr  101, poz. 926 z późn. zm.).
2.Zebrane dane osobowe Klienta wykorzystane będą w celu w jakim zostały udostępnione. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej oraz zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych, w tym do wysyłania niezamówionych informacji reklamowych na jego adres e-mail.
3.Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


§7 Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy a uniemożliwiającymi prawidłowe przeprowadzenie transakcji, mającymi charakter siły wyższej, w szczególności: brakiem lub nieprawidłowością transmisji, opóźnieniem, przerwą lub awarią sieci Internet lub jej części, awarią sieci energetycznej, huraganem, pożarem, powodzią, strajkiem, itp.
3.W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
4.Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę lub firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny lub bankowy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy F.H.U. IGUANA S.C., ul. OKRZEI 12, 05-260 MARKI, NIP 125-138-09-28